Formularz Zgłoszenia

Zgłaszam udział w imprezie:

Kraj/Miejscowość:

Termin imprezy:

Zakwaterowanie/Hotel:

Imię i nazwisko

Data urodzenia:

Adres:

Tel. Kontaktowy:

Adres email:

Cena w PL:

Osoby Towarzyszące


Imię i nazwisko

Data urodzenia:

Adres:

Cena w PL:


Imię i nazwisko

Data urodzenia:

Adres:

Cena w PL:


Imię i nazwisko

Data urodzenia:

Adres:

Cena w PL:


Razem cena:

Zaliczka:

Dopłata do dnia:

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji:

Numer konta: Bank Pekao S.A. 70 1240 1170 1111 0010 0915 2987

potwierdzam prawdziwość powyższych danych. Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem/ -am i zapoznałem /- am
się z treścią warunków uczestnictwa, akceptuje informacje zawarte w ofercie, warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz warunki
ubezpieczenia

wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji imprez turystycznych

wyrażam / nie wyrażam zgody ( w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ) na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

-->
Copyright © 2018 - Biuro Podróży Bakcyl.
Wykonanie: IT-Technology